Disclaimer

Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de Kasjpo website

Het gebruik van de website van éénmanszaak Kasjpo, Liesbeth Paredis, Stationsstraat 178, 2860 Sint-Katelijne-Waver (B), BTW BE 0640 881 077, (hierna ‘Kasjpo’) veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden en het privacy beleid van Kasjpo. Mocht u niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden of het privacybeleid van Kasjpo, dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

De gebruiker erkent dat de website van Kasjpo teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en toebehoren aan Kasjpo. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kasjpo de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto’s berust bij Kasjpo, en mag in geen geval gereproduceerd worden zonder enige toestemming van de makers. Sommige documenten en foto’s waarvan Kasjpo de auteursrechten niet bezit, kunnen eveneens op deze website gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te kopiëren dient aangevraagd te worden aan de copyright eigenaars (de bronnen zijn aangegeven in dit document).

Het gebruik van de website (gebruik van de website en haar inhoud) is enkel toegestaan voor privé-doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt.

Deze website en haar inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruiksgemak. Kasjpo kan niet garanderen dat haar webpagina’s volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. Kasjpo behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website of de toegang ervan te ontzeggen.

Kasjpo neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op www.kasjpo.be wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar Kasjpo geeft geen garantie omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang en gebruik van www.kasjpo.be en haar inhoud op eigen risico is. Noch Kasjpo, noch de derde partij die betrokken is bij het creëeren, produceren en voorzien van www.kasjpo.be kunnen aansprakelijk gesteld worden. Kasjpo is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via deze website.

Kasjpo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) www.kasjpo.be.

Voor uw gebruiksgemak kan het gebeuren dat Kasjpo links toevoegt naar andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derde partijen. Bij het gebruiken van deze links, wordt u verondersteld om de regels met betrekking tot die websites te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze websites te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat Kasjpo geen controle heeft over de inhoud van deze websites en dus ook niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud die gecreëerd of gepubliceerd wordt op deze websites.

Bij het versturen van gegevens naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via webpagina’s van Kasjpo, gaat u met het volgende akkoord:
De gegevens die u verstuurt zijn niet illegaal en/of bevatten geen illegale elementen;
U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens uw gegevens te versturen;
U zal geen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft en u aanvaardt eveneens om ons vrij te stellen van acties tegen ons door derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft;
Tijdens het gebruik van de website van Kasjpo kunnen bepaalde cookies bewaard worden op uw computer. Het hoofddoel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van deze website. U kunt kiezen of u cookies aanvaardt of weigert door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet voor u toegankelijk zijn of niet correct werken.

Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de website van Kasjpo, kan u dat doen:
Via e-mail: welkom@kasjpo.be
Via telefoon: 0468 23 86 97
Via post: Kasjpo, Stationsstraat 178, 2860 Sint-Katelijne-Waver